About My WordPress


Sau “tiền sử” bỏ bê khá nhiều blog cá nhân, tôi hy vọng sẽ tỏ ra chăm chỉ và trách nhiệm với blog này để chia sẻ một số fiction mình viết và thậm chí chỉ là một chút tâm sự cá nhân. Miễn là bạn tôn trọng quyền tự do và sự riêng tư của tôi, đừng ngại chia sẻ những gì bạn nghĩ.

WordPress không giống như Facebook, tôi không thể update nó hàng ngày, và wordpress cũng không thể phục vụ mục đích giao lưu, kết bạn, thăm hỏi như Facebook được. Nhưng ở một mức độ nào đó, mọi người những trang blog, hiếm có ai lại chỉ mong có mình mình viết, mình mình đọc. Vì thế, không phải nghi ngờ gì, mà đúng là tôi vẫn rất cởi mở trong việc kết bạn và giao tiếp trên wordpress.

Hy vọng rằng các bạn dù muốn vào xem hay lỡ đi lạc vào, không phải chửi thề đi ra =D. Ngày lành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s