Sungkyunkwan Scandal


Hiếm có một bộ phim nào mà mình tưởng rằng chỉ là phim giải trí, yêu đương nhăng nhít, hóa ra lại giàu tính giáo dục đến thế. Nhưng câu nói yêu thích thì quá nhiều, nên chỉ trích được một số ít thôi:

“I don’t care if you hate me. However, I cannot tolerate you telling me I am wrong.”

Tôi không quan tâm nếu huynh ghét ta. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc huynh nói tôi sai lầm.

 -LSJ-

“Why it is that one who sells writing to buy rice is a thief, and one who sells writing to buy power is a loyal citizen?” “So in this world, I am the biggest thief of all.”

Vì sao một kẻ bán chữ kiếm ăn thì là kẻ trộm cắp, còn người bán chữ mua danh vị thì lại là bề tôi trung thành?

-KYS-

“Don’t bow your head so easily. And don’t kneel to just anyone. That’ll become a habit, and once that’s a habit, it’s tough to fix.”

 Đừng cúi đầu một cách dễ dãi, đừng quỳ gối trước bất cứ kẻ nào. Một khi những điều đó trở thành thói quen, sẽ khó mà sửa được.

-MJS-

“My left arm is a beginner and is pulling this bow for the first time…just like you. I’m going to pull off a Mol-gi (hitting bulls-eye 5 times, highest points rewarded) with this left hand.”

“If we have to make the impossible possible, I will make it.”

Ngày hôm nay tôi giương cung bằng tay trái lần đầu tiên, cũng chỉ như cậu. Bằng cánh tay trái này, tôi sẽ bắn trúng hồng tâm 5 lần.

Nếu cần những điều không khả thi, thì tôi sẽ tạo ra ngoại lệ.

-LSJ-

“From now on if anyone points their finger at you, you give them your fist.”

 Từ giờ trở đi, nếu kẻ nào chỉ tay vào cậu, cậu phải đáp trả bằng nắm đấm.

-MJS-

“No one in this world can choose their parents or to be born the way they want. There’s only one thing you can choose for yourself: today. How you’re going to live today? Did you say that you have no prominent family? You must feel that the world is unfair! I’m sure you must also want to complain. So, are you going to live the rest of your life complaining and feeling sorry for yourself?”

 Không ai trên thế gian này có thể chọn cha mẹ hay gia thế cho mình. Điều duy nhất cậu có thể thay đổi là chính bản thân mình, ở hiện tại. Cậu sẽ sống thế nào? Cậu không sinh ra trong một gia đình danh giá, cậu hẳn phải thấy cuộc đời thật bất công! Và tôi chắc cậu muốn oán trách. Vậy cậu có định dành cả đời này oán trách và tự thương hại mình hay không?

-LSJ-

“Then that’ll be that. I trust you, more than I trust myself. You’re always pushing yourself. Putting up a prickly front and constantly talking about principles. That’s your way of doing your best to become a good person. This time will be no different. Whatever choice you make will probably be the right one. Even if it’s different from what I’m thinking.”

 Sẽ là như thế. Tôi tin huynh, nhiều hơn tin chính bản thân mình. Huynh luôn nghiêm khắc với chính mình. Khoác lên cái vỏ kỳ quặc và không ngừng nói về chuẩn mực. Đó là cách mà huynh cố gắng để trở thành một người tốt. Lần này cũng vậy, bất kỳ lựa chọn nào của huynh cũng sẽ là đúng đắn, kể cả khi lựa chọn ấy khác với lựa chọn của tôi.

-KYS-

“I knew a guy who said he could hear the entirety of Sungkyunkwan breathing from up here. He’s the one who told me that Sungkyunkwan’s main gate opens up to the lowest, poorest area of Joseon, Banchon, and not to the king’s palace.”

Tôi có biết một người từng nói, anh ấy có thể nghe thấy hơi thở của cả Sungkyunkwan từ trên tán cây này. Anh ấy cũng nói với tôi, cổng lớn của Sungkyunkwan mở về phía khu chợ bần hàn, đói khổ nhất của Joseon, Banchon, chứ không phải về phía cung điện của Hoàng thượng.

-MJS-

“In Neo-Confucianism, the highly prized principle of “In(仁)” stands for the endless care for a comrade. Am I wrong? Selflessness(In,仁), Righteousness(Eui,義), Propriety(Yae,禮), Wisdom(Ji,智), and Faith(Shin,信). These are the principles that every Confucian scholar should uphold—but instead of looking at the facts, you see what you want to see and believe what you want to believe, and thus you lack Wisdom. Without even realizing that your thoughtless curiosity is putting others in trouble and is in it of itself a sin, you just laugh and enjoy the show, and thus you lack Righteousness AND Propriety. And you distrust your comrades, thus you lack Faith and cannot be regarded as a true Confucian scholar. No one here has the right to point any fingers. If this is the Confucian way, than I’d rather choose homosexuality.”

Đức Khổng Tử dạy rằng, đạo lý cao nhất là Nhân – tấm lòng đối với đồng bạn. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, đó là những đạo lý mà sĩ tử phải tuân theo, nhưng thay vì nhìn vào sự thật, các người nhìn vào những gì các người muốn nhìn và muốn tin, vậy là các người không có Trí. Không ngộ ra rằng tính tò mò, vô tâm của các người đang gây ra tai họa cho người khác, là không có Lễ và Nghĩa. Và các người nghi ngờ bạn học, là thiếu Tín và không xứng là một nho sĩ. Không một ai ở đây có quyền chỉ tay gán tội. Nếu Khổng giáo suy đồi đến mức này, ta thà nam sắc còn hơn.

-LSJ-

“What kind of person do you think Father was? Yoon-shik, always when I thought of him, a cold wind blew through my heart. Father used to sit you on his knee and read to you, and my place was outside the door. So when I thought of him, I didn’t remember his face. I’d remember the shadow I’d see from outside the door.” – KYH

“Sis, you didn’t know? Father always sat near the door, reading as loud as he could. He read books that I was too young to understand. He wasn’t reading to me, he was reading to you outside the door. You didn’t know that all this time?” KYS

From the lecture note of her father: “To watch my daughter advance in her studies is a painful thing. If I were her teacher, I would have wanted to teach her. But is it right to teach her to have aspirations in a world where she cannot fulfill them? I am a foolish father who cannot provide any opportunities to his talented daughter. I listen with abated breath as my daughter reads aloud, and today, once more, I weep deep inside my heart.”

“Em nghĩ cha là người như thế nào? Yoonshik, mỗi lần nghĩ đến cha là chị cảm thấy giá lạnh trong lòng. Cha từng đặt em trong lòng và đọc sách cho em nghe, và chị chỉ được ngồi ngoài cửa. Chị thậm chí còn chẳng nhớ mặt cha, chỉ nhớ đến bóng hình in trên vách tường.”

“Chị không biết hay sao? Cha lúc nào cũng ngồi sát cửa, đọc thật to. Những cuốn sách lúc ấy, em còn quá nhỏ để hiểu. Cha không đọc cho em, mà đọc cho chị ở ngoài khung cửa.”

Di thư của cha để lại viết rằng: “Nhìn thấy con gái ta tiến bộ từng ngày mà lòng ta đau nhói. Nếu ta được dạy con, ta nhất định sẽ dạy. Nhưng liệu có phải đạo lý hay không khi ta dạy cho con tham vọng trong một thế gian mà con không được phép nuôi tham vọng? Ta chỉ là một người cha ngu ngốc không thể đem lại cơ hội cho con gái ta. Khi ta hồi hộp nghe tiếng con gái tập đọc hôm nay, lại một lần nữa, trái tim ta nhói đau.

If a person takes a single step back, he must then take two steps back to cover up that misstep. Then, in the messy zigzag of his footsteps, he will forget where he wanted to go.”

 Nếu một người lùi một bước, anh ta sẽ tự nhiên muốn lùi hai bước để nhìn lại bước đi nhầm lẫn, để rồi giữa những dấu chân lẫn lộn của chính mình, anh ta sẽ quên mất mình muốn đi đâu.

-KYS-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s