A few words


Đầu tiên xin nói ngay, trang này được lập chỉ để post một số thứ tùy hứng, như fiction, sở thích, cảm xúc, chuyện hàng ngày.

Bạn có thể quen hay không quen, thích không thích tôi hay những gì tôi viết, nhưng hay tôn trọng quyền tự do và sự riêng tư của nhau.