Protected: TAKE MY SOUL: Chapter 3 | Chương 3


This content is password protected. To view it please enter your password below:

About My WordPress


Sau “tiền sử” bỏ bê khá nhiều blog cá nhân, tôi hy vọng sẽ tỏ ra chăm chỉ và trách nhiệm với blog này để chia sẻ một số fiction mình viết và thậm chí chỉ là một chút tâm sự cá nhân. Miễn là bạn tôn trọng quyền tự do và sự riêng tư của tôi, đừng ngại chia sẻ những gì bạn nghĩ.

WordPress không giống như Facebook, tôi không thể update nó hàng ngày, và wordpress cũng không thể phục vụ mục đích giao lưu, kết bạn, thăm hỏi như Facebook được. Nhưng ở một mức độ nào đó, mọi người những trang blog, hiếm có ai lại chỉ mong có mình mình viết, mình mình đọc. Vì thế, không phải nghi ngờ gì, mà đúng là tôi vẫn rất cởi mở trong việc kết bạn và giao tiếp trên wordpress.

Hy vọng rằng các bạn dù muốn vào xem hay lỡ đi lạc vào, không phải chửi thề đi ra =D. Ngày lành.